Incoming

Biuro Podróży KRAKTURS, using over 30 years of experience, has also prepared an offer for clients from abroad. INCOMING TO POLAND & EUROPE is one of the younger fields of our activity. Despite this, we can boast of great achievements in this field. We already have regular customers who are delighted with our country and hospitality, come back here with great pleasure and discover it again. Proven programs implemented successfully by organized groups, combined with attractive dates and prices are the greatest asset of our proposals. We always try to provide our clients with maximum travel safety, stress-free travel and, in the case of pilgrimages, an atmosphere of prayer, concentration and inner peace.

Our goal is to show customers the most beautiful corners of our homeland, its rich culture, tradition and history, and to bring closer the religious identity of Poles. We organize tours for clients from around the world showing them wonderful corners of our homeland. Thanks to its location in central Europe, both in summer and winter in Poland there are favorable conditions for sightseeing. Our country offers much more than you can imagine: charming beaches, high mountains, beautiful cities and peaceful and atmospheric villages, these are just a few of its indisputable values. Together with us you will experience communing with the places where the great Poles lived: Saint John Paul II, Saint Sister Faustina, Fryderyk Chopin and Nicolaus Copernicus.

During our trips and pilgrimages, we provide our clients with:
-
accommodation and food
-
airport transfers
-
transport by comfortable coaches and minibusses
-
sightseeing with guides and tickets to visited attractions

We invite you to familiarize yourself with our proposals to discover Poland. We are waiting for your applications and questions!

For more information please contact with us!
biuro@krakturs.com.pl
contact form
12 640 57 80

Biuro Podróży KRAKTURS korzystając z ponad 30. letniego doświadczenia przygotowało również ofertę dla klientów z zagranicy. INCOMING TO POLAND & EUROPE jest jedną z młodszych dziedzin naszej działalności. Pomimo tego możemy się pochwalić dużymi osiągnięciami na tym polu. Posiadamy już stałych klientów, którzy zachwyceni naszym krajem i gościnnością, wracają tu z wielką przyjemnością i odkrywają go na nowo. Sprawdzone programy realizowane z powodzeniem przez grupy zorganizowane, połączone z atrakcyjnymi terminami i cenami to największy atut naszych propozycji. Zawsze staramy się zapewnić Klientom maksimum bezpieczeństwa podróży, bezstresowość realizacji wyjazdu oraz w przypadku pielgrzymek atmosferę modlitwy, skupienia i wewnętrznego wyciszenia. 

Naszym celem jest pokazanie Klientom najpiękniejszych zakątków Naszej Ojczyzny, jej bogatej kultury, tradycji i historii oraz przybliżenie tożsamości religijnej Polaków. Organizujemy wycieczki dla Klientów z całego świata pokazując im wspaniałe zakątki naszej Ojczyzny. Dzięki swojemu położeniu w centralnej Europie, zarówno latem jak i zimą w Polsce panują sprzyjające warunki do zwiedzania. Nasz kraj oferuje o wiele więcej niż można sądzić: urokliwe plaże, wysokie góry, piękne miasta oraz spokojne i klimatyczne wsie, to tylko kilka z jej niepodważalnych walorów. Razem z Nami doświadczysz obcowania z miejscami, gdzie żyli i tworzyli wielcy Polacy: Święty Jan Paweł II, Święta Siostra Faustyna, Fryderyk Chopin czy Mikołaj Kopernik. 

Podczas wycieczek i pielgrzymek Nasyzm Klientom zapewniamy:
-
zakwatereowanie i wyżywienie

-
transfery lotniskowe 

-
przejazdy komfortowymi autokarami i minibusami

-
zwiedzanie z przewodnikami i bilety wstępu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami odkrywania Polski. Czekamy na Państwa zgłoszenia i pytania!

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!
biuro@krakturs.com.pl
formularz kontaktowy
12 640 57 80